Blogg

Kub-test resultat 1 på 20000

Varför utför man KUB-test?

KUB-test, som omnämnt tidigare, är en teknik för att bedöma sannolikheten för att det ofödda barnet har kromosomavvikelser. Orsaken till att detta test utförs är för att få en tidig indikation och inte bli överraskade vid födseln.

KUB-testet består av två delar:
1. Ultraljudundersökning
2. Blodprov

Testresultat tolkas utifrån mammas ålder, undersökningsresultaten och vikten av kvinnans placenta-producerande hormon och graviditetshormon.

Följande tabell visar några möjliga utfall av ett KUB-test:

Resultat Vad det betyder Vidare Åtgärder
Mindre än 1 på 1500 Sannolikheten för kromosomavvikelse är mycket låg Inga ytterligare åtgärder behövs oftast
1 på 1500 till 1 på 200 Risken anses vara mellan Ytterligare genetiska tester kan övervägas
Större än 1 på 200 Sannolikheten för kromosomavvikelse anses vara hög Ytterligare tester och rådgivning rekommenderas
1 på 20000 Risken är mycket låg Inga ytterligare åtgärder behövs oftast

Vad händer efter Kub-testet?

Efter att ha fått en KUB-test resultat, kan man vara lugn vid en så låg siffra som 1 på 20000. Men minns alltid att det endast ger en uppskattning och inte en definitiv diagnos.

KUB-testet är bara en av många metoder som används för att övervaka hälsan hos det ofödda barnet. Det kan ibland rekommenderas att komplettera med ytterligare tester. Vid frågor bör man alltid kontakta sin barnmorska eller läkare.

I slutändan, oavsett testresultat, är det viktigaste att du känner dig informerad och trygg i din graviditet. Och oavsett vad, kommer ditt barn att bli en värdefull tillägg till din familj.