Blogg

Jag är lapp och jag har mina renar

Att vara lapp och ha sina renar

Välkomna till denna berättelse om det samiska liv, en livsstil fylld med rika traditioner och kultur. Jag är lapp, jag har mina renar – detta är essensen av den samiska identiteten.

Livet som samer

Renarna är navet i samers existens. De är inte bara livsmedelskällor utan också ett centralt element i vår kultur och andliga liv. Vi lever på årstidens rytm, följer renarnas vandring och anpassar oss efter naturens villkor. Här kommer några viktiga aspekter i det samiska livet:

  • Renar ger oss mat och kläder men även transporter.
  • Vårt språk, samiska, speglar det nära band vi har med naturen och våra renar.
  • Vi följer renarna genom årets alla skiftningar, allt från betessläpp till slakt.
Element av Samisk Livsstil Djupare betydelse Värde
Renar Renarna är livets centrum för de samiska folk. De ger oss mat, kläder och transport.
Samiska Det levande beviset för samerna som ursprungsfolk och kulturell grupp. Ett verktyg för att förstå och återspegla vår historia, traditioner och levnadsmönster.
Naturen Vår världsbild och livsstil är djupt rotad i och beskriven av naturen. Naturen är vår guide, lärare, och inspirationskälla.
Gudar & andevärlden Samer har alltid vördnat och respekterat gudarna och andevärlden. Dessa tro och andliga praktiker bildar ramen för samisk etik och moral.

Att vara samer idag

Att vara samer innebär mycket mer än att bara ha renar. Det innebär att bära på ett rikt arv, en unik historia och starka traditioner. Samtidigt innebär det också ett ansvar att föra dessa traditioner vidare till kommande generationer samt att skydda vårt språk och vår kultur i ett föränderligt samhälle.

Vi samer har befäst vår plats i Nordens historia och är stolta över vårt arv och den kultur som vi kan dela med världen. Jag är en lapp och jag har mina renar – detta uttrycker mycket mer än bara min identitet. Det berättar historien om en levande kultur och en historia fylld av anpassning och motståndskraft.