Blogg

Hur smittar halsfluss?

Halsfluss är en vanlig sjukdom som beror på att halsmandlarna blir infekterade av virus eller bakterier. Man kan exempelvis få halsfluss av att man också har smittats av en förkylning. Därför kan det vara av intresse att ta reda på svaret på frågorna ”Hur lätt smittar halsfluss?” och ”Vad kan man göra för att minimera risken att bli smittad?”

Hur lätt smittar halsfluss?

Halsfluss smittar väldigt lätt. Men hur smittas halsfluss? Det räcker ofta med att man tar någon som har sjukdomen i handen och därefter tar sig själv i ansiktet utan att först tvätta händerna. Om man bor tillsammans med någon blir ofta även denna person smittad.

Ibland kan man till och med vara symtomfri men ändå smitta. Det beror på att man kan ha bakterier från halsfluss kvar i halsmandlarna utan att känna av det. Kysser eller pussar man då någon annan kan man sprida smittan vidare.

Symtom vid halsfluss

De vanligaste symtomen vid halsfluss är:

  • Ont i halsen, särskilt när man sväljer
  • Feber
  • Svullna lymfkörtlar i halsen
  • Huvudvärk
  • Ont i öronen

När behöver man vård för halsfluss?

Halsfluss går oftast över av sig själv och brukar inte hålla i sig längre än en vanlig förkylning. Men ibland vägrar infektionen att ge med sig, och då kan man behöva antibiotika för att bli av med sjukdomen.

Har man feber och halsont i flera dagar utan förkylningssymtom som snuva och hosta kan man behöva behandling. Det gället också om man har halsont och är svullen utanpå halsen. Är man osäker på om man behöver söka vård kan man kontakta 1177 för råd. 

Vad kan man göra för att minimera risken att bli smittad?

När man vet svaret på frågan ”Hur smittar halsfluss?” är det också lättare att undvika att bli smittad och att föra smittan vidare. Har man halsfluss ska man stanna hemma tills man är symtomfri.

Eftersom direktkontakt är den allra vanligaste orsaken till att man blir smittad av halsfluss är det viktigt med god handhygien och att man tvättar händerna ofta. Det gäller särskilt under förkylningstider och om man vet att man träffat någon som är sjuk. Man ska heller inte kyssa någon som är sjuk eller som nyligen varit sjuk i halsfluss.