Blogg

Skillnad mellan astma och kronisk bronkit

Vad är skillnaden mellan astma och kronisk bronkit?

Det kan vara förvirrande att förstå skillnaden mellan astma och kronisk bronkit, två olika andningsproblem som framträder med liknande symptom. Trots detta uppträder de på olika sätt och kräver därför olika behandlingsmetoder.

Astma Kronisk bronkit Huvudsakliga skillnader
Inflammation i luftvägarna som leder till överreaktion mot vissa stimuli En form av KOL där långvarig inflammation i bronkierna förekommer Astma innebär överreaktion medan kronisk bronkit är ett konstant tillstånd
Symptomen varierar i intensitet och kan vara periodiska Symptomen är konstanta och oftast svåra Astmasymptom kan komma och gå medan symptomen vid bronkit är jämnt fördelade och ständiga
Behandlas huvudsakligen med kortverkande bronkdilaterande läkemedel Behandlas främst med antikolinergika och långverkande beta-2 agonister Behandlingsmetoderna skiljer sig åt
Drabbar ofta barn och unga vuxna Drabbar vanligtvis äldre vuxna, särskilt de som röker Ålder och riskfaktorer skiljer sig markant

Symptom på astma och kronisk bronkit

Symptomen varierar mellan astma och kronisk bronkit. Astmasymptom kan variera i intensitet och kan komma och gå, medan symptomen vid kronisk bronkit ofta är konstanta och ihållande.

Astmasymptom

  • Andnöd, särskilt efter fysisk ansträngning eller under en astmaattack
  • Visslande andning
  • Känsla av tryck eller täthet i bröstet
  • Persistent hosta, oftast på natten

Symptom på kronisk bronkit

  • Långvarig hosta som producerar slem
  • Röstens hesitet
  • Frequent andning
  • Kronisk trötthet

Behandlingsmetoderna för dessa två sjukdomar skiljer sig också åt. Astma behandlas ofta med kortverkande bronkdilaterande läkemedel för att snabbt lindra en astmaattack. Å andra sidan behandlas kronisk bronkit vanligtvis med antikolinergika och långverkande beta-2 agonister. Genom att förstå skillnaderna mellan astma och kronisk bronkit kan du hantera ditt tillstånd effektivare och därmed förbättra din livskvalitet.