Blogg

1 1/2 tum till mm

Övergång från Tum till Millimeter

Innan vi dyker djupare in i ämnet om konvertering, närmare bestämt från 1 1/2 tum till millimeter (mm), är det viktigt att förstå vad dessa enheter innebär och var de mestadels används.

Tum, som stammar från den brittiska kanske påminner oss om Storbritanniens koloniala historia. denna mätenhet är vanligast i USA och Storbritannien. Millimeter däremot, är en del av det internationella metriska systemet och används över hela världen.

Dessa mätstandarder möts oftast i sektorer som byggindustrin eller tillverkningsteknik. Att ha en tydlig förståelse för hur man omvandlar mellan dessa kan underlätta vardagen på många olika sätt.

Så, hur omvandlar man tum till millimeter? Generellt sett så motsvarar 1 tum 25,4 mm. Men hur gör man när det gäller decimalenheter som till exempel 1 1/2 tum, som också kan uttryckas som 1,5 tum?

Tum Decimaltum Millimeter(mm)
1 1.0 25.4
1 1/2 1.5 38.1
2 2.0 50.8
2 1/2 2.5 63.5

Enligt tabellen ovan, omvandlas tum till millimeter genom att multiplication med 25,4. I vårt specifika fall, tar vi 1,5 (för 1 1/2 tum) och multiplicerar det med 25,4, resultatet blir då 38,1mm.

Viktigt att Komma Ihåg

Att kunna omvandla från tum till mm är en färdighet som används mestadels inom byggindustrin och maskinteknik. Med hjälp av inbyggda digitala konverteringsverktyg, som finns tillgängliga online och i de flesta smartphones idag, så behövs sällan manuella beräkning

Vi hoppas att denna artikel har gett dig en klarare insikt i hur man omvandlar 1 1/2 tum till millimeter, samt visat hur denna kunskap kan vara praktiskt applicerbar i dina framtida projekt.