Industri

Fördelarna med cobots

Cobots, eller kollaborativa robotar som de även kallas, är en ny typ av robotteknologi som blir allt vanligare inom produktions- och processindustrier. De här robotarna är speciellt utformade för att kunna arbeta och samarbeta med människor på ett säkert och effektivt sätt.

Hur cobots kan förbättra er verksamhet

Att använda sig av cobots i sin verksamhet kommer med en mängd fördelar som hjälper till att effektivisera hela processen, vilket är anledningen till att allt fler företag valt att implementera dem. I den här texten kommer vi därför utforska några av de främsta fördelarna med cobots.

Symbiotiskt samarbete mellan människa och maskin

Kollaborativa robotar är som sagt tillverkade för att kunna samarbeta med människor runt omkring dem. Cobots är helt enkelt speciella robotarmar som är utrustade med kameror och sensorer för att kunna känna av och anpassa sig efter sin omgivning.

Det ger dem möjlighet att arbeta sida vid sida med mänskliga arbetare och till och med hjälpa till. De kan utföra arbeten människan inte kommer åt, eller hjälpa till med att plocka fram och hålla olika verktyg och material.

Ökad effektivitet

Genom att låta roboten göra repetitiva och monotona arbetsuppgifter ökar företaget effektiviteten i sin process. Roboten utför arbetsuppgiften både snabbare och noggrannare och frigör samtidigt den mänskliga arbetaren till att göra annat.

En annan stor fördel med en cobot är att den kan arbeta dygnet runt. Det möjliggör oavbrutet arbete dygnet runt utan att behöva sätta in nya arbetsskift och anställa nya människor.

Förbättrad kvalitetssäkring

En samarbetsrobot är extremt noggrann och konsistent i sitt arbete. Det gör att risken för fel och defekta eller skadade produkter minskar drastiskt när företaget använder sig av tekniken. Roboten kommer att leverera högkvalitativa resultat varje gång utan risk för att den mänskliga faktorn ställer till det.

Ökad säkerhet och bättre arbetsmiljö

Cobots kan även bidra till en ökad säkerhet på arbetsplatsen, samt en bättre arbetsmiljö för de anställda. Genom att låta roboten utföra farliga uppgifter som exempelvis tunga lyft, hantering av farliga kemikalier eller arbeta på höga höjder minimerar företaget risken för arbetsrelaterade skador.

När roboten tar över de farliga, repetitiva och monotona arbetsuppgifterna frigörs den mänskliga arbetskraften slipper göra dem. Det leder till att företagets anställda får en bättre arbetsmiljö där de trivs bättre, något som i sin tur kan minska kostsamma sjukskrivningar och uppsägningar. Arbetsmoralen ökar också, vilket leder till en effektivare personal.

Kostnadseffektivt

Även om implementering av cobots kan vara en rätt stor initial investering leder de ofta till kostnadsbesparingar på lång tid. De minskar företagets arbetskraftskostnader, ökar effektiviteten och minskar produktionsfel. De kan även användas till flera olika uppgifter, vilket gör dem ekonomiskt fördelaktiga gentemot en traditionell robot.

Sammanfattning – så kan cobots förbättra verksamheten

Fördelarna med cobots är många, vilket gör att allt fler företag väljer att implementera tekniken. Med cobots kan företag se till att öka effektiviteten och lönsamheten, samtidigt som de skapar en säkrare och trevligare arbetsplats för arbetarna.

Eftersom robotarna inte behöver vila eller pauser kan de arbeta dygnet runt, något som öppnar upp möjligheten för kvälls- och nattarbete utan att sätta in nya arbetsskift. Trots att den initiala kostnaden är rätt hög så kan cobots som är rätt implementerade i verksamheten över tid bli en väldigt lönsam investering.