Blogg

Kan kronofogden ta pengar från försäkringskassan

Kan Kronofogden ta pengar från Försäkringskassan?

Det är en fråga som oftast ställs av svenskar som är beroende av Försäkringskassans olika stöd: ”Kan Kronofogden ta pengar från Försäkringskassan?” Svaret på denna fråga är att det finns olika regler och lagar som påverkar detta resultat.

Allmänt om Kronofogdens rättigheter

Generellt sett har Kronofogden rätt att ta en del av individens inkomst i form av utmätning för att täcka skulder. Detta innefattar lön och pension, men det finns begränsningar avseende olika ersättningar från Försäkringskassan.

Utmätning av ersättningar från Försäkringskassan

När det gäller sjukpenning, föräldrapenning och andra ersättningar från Försäkringskassan, så gäller särskilda regler. Dessa slags inkomster kan bara bli föremål för utmätning om de överstiger vad som anses vara en skälig levnadsnivå.

Ersättning Vilket belopp kan bli föremål för utmätning Anmärkningar
Sjukpenning Endast om summan överstiger skälig levnadsnivå Beloppet varierar utifrån individens omständigheter
Föräldrapenning Endast om summan överstiger skälig levnadsnivå Beloppet varierar utifrån individens omständigheter
Arbetslöshetsersättning Ingen utmätning möjlig Kan inte utmätas av Kronofogden
Bostadsbidrag Ingen utmätning möjlig Kan inte utmätas av Kronofogden

Vad innebär begreppet skälig levnadsnivå?

Skälig levnadsnivå är ett juridiskt begrepp som anger minimibeloppet en person behöver för att uppfylla sina grundläggande livskrav, exempelvis för mat, hus eller lägenhet och annat som betraktas som grundläggande behov. Denna nivå varierar beroende på individens ålder, hälsotillstånd, och om han eller hon har barn.

Sammanfattning

Även om Kronofogden har rätt att göra utmätning för skulder, finns det särskilda skydd för vissa ersättningar från Försäkringskassan. Om du står inför att bli utsatt för utmätning och behöver rådgivning, rekommenderas det att du söker professionell hjälp.

Vanliga frågor

Kan Kronofogden ta min sjukpenning?

Kronofogden kan endast utmäta din sjukpenning om din samlade inkomst överstiger den skäliga levnadsnivån.

Vad avses med skälig levnadsnivå?

Skälig levnadsnivå är den inkomst du minst behöver för att kunna täcka dina grundläggande kostnader. Beloppet varierar beroende på individens situation.